Нові надходження книг

2017 рік

У жовтні 2017 року фонди бібліотеки поповнилися  подарунковими виданнями ,отриманих від користувачів бібліотеки , студії "Доля" та по передплаті підписного видання " Скарби":

1.Жмурко, Леонид Валериевич.Элегия измятого листа [Текст] : сборник / Л. В.  Жмурко. - Харьков : Мачулин, 2017. - 228 с. - ISBN 978-617-7364-31-2 .
2.Доскач, Сергей Петрович.Разговор по душам [Текст] : лирика / С. П. Доскач. - Харьков : Мачулин Л.И., 2017. - 240 с. - ISBN 978-617-7364-32-9 .
3.Напиши про війну [Текст] : вірші / ред.-упор. О. Макарчук ; ред. О. Гріг. - Вінниця : ТОВ " Нілан -ЛТД ", 2017. - 96 с. - ISBN 978-966-924-540-3 .
4.Чапек, Карел. Оповідання з другої кишені [Текст] : збірка / К. Чапек ; пер. з чес. К. Забарила. - Київ : Знання, 2017. - 191 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0164-0 
5.Золя, Еміль.Кар"єра ругонів [Текст] : роман / Е. Золя ; пер. з фр. К. Рубинського. - Київ : Знання, 2017. - 383 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0164-0 
6.Вега, Лопе де.Собака на сіні ; Овеча Криниця [Текст] : п"єси / Л. де Вега ; пер. з ісп. М. Лукаша. - Київ : Знання, 2017. - 303 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0164-0
7.Вовчок, Марко.Інститутка ; Народні оповідання [Текст] : вибр. твори / М. Вовчок. - Київ : Знання, 2017. - 239 с. - (Скарби). - ISBN 978-617-07-0164-0.
8. Сетон-Томпсон, Ернест.Два маленьких дикуни [Текст] : повість / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ. Леоніда Со-лонька , Марії Головко ; худож. М. Олійник , Е. Сетон- Томпсон. - Київ : Знання, 2017. - 367 с. : іл. - (Скарби : молодіжна серія). - ISBN 978-617-07-0237-1. 
9.Верн , Жуль.Діти капітана Гранта [Текст] : роман / Ж. Верн  ; пер. з фр. Н. Романович- Ткаченко, Н. Ходкевич та Ю. Слуцька ; худож. М. Олійник , Е. Ріу. - Київ : Знання, 2017. - 463 с. : іл. - (Скарби : молодіжна серія). - ISBN 978-617-07-0237-1 
10. Сильні духом " Школа Майстерності -п"ять років разом" [Текст] : мистецький альманах / упор. В.Кухарук, В. Сафарян. - Харків : ФОП Озеров Г.В., 2017. - 300 с. : іл. 
11.Польща-нарис історії [Текст] / Інститут нац. пам"яті-Комісія пересл. злоч. проти пол. народу ; за ред. В. Менджецького, Є. Брацисевича ; пер. І.Сварника. - Варшава : ТОВ"Тирса", 2015. - 367 с. : іл. - ISBN 978-83-7629-825-2 
12.  Штетл [Текст] : литературно-публицистический сборник. Вып. 6 / ред. Л.Писклова, С. Трояновский ; сост. И.Ратушный, Л. Писклова, В.Юлле. - Хмель-ницкий : ХБФ "Хесед Бешт", 2014. - 143 с. - ISBN 978-617-683-036-8 
13.Болава Анна (Адамова Богуміла). У темряву [Текст] : роман / Болава Анна ; пер. з чес. О.Стукала. - Київ : Знання, 2017. - 239 с. - (Голоси Європи). - ISBN 978-617-07-0499-3 

З обмінного фонду Хмельницької ОУНБ та Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого :

1.Курилів, Ігор Володимирович. Флейти на вітрах [Текст] : вірші / І. В. Курилів ; ред. Я. Довган ; худож. А. Буртовий, В. Вітер. - Київ : Laurus, 2016. - 160 с. : іл. - ISBN 978-966-2449-86-0 
2.Прокопчук, Віктор Степанович.Краєзнавство на Поділлі : історія і су-часність [Текст] : сонографія / В. С. Прокопчук ; Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. - Кам"янець- Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2014. - 312 с. - ISBN 978-617-620-126-7 
3.Поспішай робити добрі справи (Василь Шуляк - керівник , господар і політик ) [Текст] : документальний нарис / упор. В. М. Грошко. - Хмельницький :  ПП  Цюпак А.А., 2012. - 132 с. : фото. - ISBN 978-617-513-134-3 
4.         Він ниву засівав добром [Текст] : золоті зерна пам"яті про Василя Корнійовича Шуля-ка / упор. Л. Коханець. - Київ : Дніпро, 2016. - 424 с. : фото. - ISBN 978-966-578-262-9 
5.Шмурікова-Гаврилюк, Ніна.Квіти Кобзареві [Текст] : літ.- худ. ви-дання / Н. М. Шмурікова-Гаврилюк. - Хмель-ницький : ФО-П, 2017. - 72 с. : фото. - ISBN 978-617-7143-31-3 
6. "Нас не поставиш на коліна" : Друга світова війна у творчості письменників Хмельниччини [Текст] : поезія,проза / Хмельн. обл. орг. Нац. спілки письмен. України ; ред. - упор. П.Маліш. - Кам"янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2017. - 92 с. : фото. - ISBN 978-617-7381-43-2 
7.Напиткін, Валерій Михайлович.Символіка Хмельницької області [Текст] : довідник / В. М. Напиткін, К. М. Богатов. - Хмельницький : Поліграфіст, 2016. - 128 с. : іл. - ISBN 978-966-8819-31-5 
8.Жиленко, І. В.Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври ХІ-ХІІІ ст. [Текст] / І. В. Жи-ленко ; ред. Ю. Д. Кібальник ; худ. ред. О. М. Коспа. - Київ : Києво-Печерська лавра, 1995. - 84 с. : іл. - ISBN 5-7707-8725-2 
9.Блок, Марк.Феодальне суспільство [Текст] : наукове видання / М. Блок ; пер. з фр. В.Шовкуна ; ху-дож. оформл. В.Кузьменка. - Київ : Вид. дім " Всесвіт ", 2001. - 528 с. - Бібліогр.: с. 477-506. - ISBN 966-95968-0-7 
10.Терещенко, Юрій Іларіонович.Україна і європейський світ [Текст] : навч. посібник. Нарис історії від утворення Старокиївю держави до кінця ХVIст. / Ю. І. Терещенко ; ред. П.Коротич ; худож. С.Чуєв. - Київ : Перун, 1996. - 496 с. : іл. - (Трансфор-мація гуманіт. освіти в Україні)
11.Маланюк, Євген.Книга спостережень [Текст] : фрагменти. Від Кобзаря до нації. Студії і роздуми / Є. Маланюк. - Київ : Атіка, 1995. - 236 с. - ISBN 5-900195-03-1
12.Власовський , Іван. Нарис історії Української Православної Церкви [Текст]. Т. 3.  Т. 3. XVII-XXст. / І. Вла-совський . - Репр. відтворення  вид. 1957 р. - Київ : Либідь, 1998. - 360 с. - ISBN 966-06-0109-3
13.Шаповалов, Георгій. Походження українського тризуба або як поєдналися якір і хрест [Текст] / Г. І. Шапо-валов. - Запоріжжя : [б. и.], 1992. - 19 с.
14.Шевченко, Тарас Григорович. Мар"яна-черниця [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упор. С.Гальченко ;  післямов. В.Дудка. - факсимільне видання рукопису та відтворен-ня тексту за сучасними текстологічними принципами. - Київ : Наукова думка, 1997. - 48 с. : іл. - ISBN 966-00-0146-0 
15.Запровадження Християнства на Русі [Текст] : монографія / М.Ф Котляр [и др.] ; Академія Наук Української РСР, Інститут історії. - Київ : Наукова думка, 1988. - 256 с. : іл.
16. Спаський, Іван Георгійович. Дукати і дукачі України :історико- нуміз-матичне дослідження [Текст] : монографія / І. Г. Спаський ; ред. Е. А. Лейбзон ; худож. О. Г. Ком"яхов. - Київ : Наукова думка, 1970. - 168 с. : іл.

У червні 2017 року фонди бібліотеки поповнилися  літературою, що вийшла в серії "Скарби":

1.Шолом-Алейхем.Тев"є-молочник [Текст] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу О. Уралової . - Київ : Знання, 2017. - 223 с. - (Скарби)
2. Стефаник, Василь Семенович.     Камінний хрест [Текст] : вибрані твори / В. Стефаник. - Київ : Знання, 2017. - 239 с. - (Скарби). 
3.Тютюнник, Григір Михайлович.     Климко [Текст] : повість, оповідання, казки / Гр. Тютюнник. - Київ : Знання, 2017. - 287 с. - (Скарби: молодіжна серія)

а також подарунковими виданнями ,отриманих від користувачів бібліотеки та студії "Доля":

1.Шепетівський калейдоскоп [Текст] : літературно-мистецький калейдоскоп. ч.1 / ред. В. Ковальчук ; худож. Н. Елеон ; засновники ХОГО"Стара Волинь", Шепетівська літературно-мистецька студія "Доля", бібліотека ім.М. Коцюбинського. - Шепетівка : [б. и.], 2017. - 224 с. 
2.Ющенко, Василий. Костёр [Текст] : избранные стихи. т.1 / В. Ющенко. - Харьков : ЧП Озеров Г.В., 2017. - 312 с. 
3.Ліси Хмельниччини [Текст] : науково-популярне видання / Тимощук О.О., Зведенюк М.А., Климчук В.В. ; Нац. академ. пед. наук України , держ агенство ліс. рес. України, Хмельн. обл. управл. ліс. та мислив. господ., Нац. еколого-натурал. центр учн. молоді, Хмельн. обл.  еколого-натурал. центр учн. молоді, . - Хмельницький : Тз "Поліграфіст", 2017. - 264 с. : іл.
4.Хмельниччина [Текст] : науково-популярне видання / упор.  Колісніченко Т.С. ; дизайн Стембльовський А. ; вступ Кабачинська С. - Хмельницький : Поліграфіст, 2016. - 176 с. : іл.
5.Героям України [Електроний ресурс] / координ. проекту Р. Лоцман ; мастерінг Вішко А. ; дизайн Загребельний Д. - Київ : Народна філармонія, 2014. - 1 ел. опт. диск. 


У березні 2017 року фонди бібліотеки поповнилися  літературою історичного змісту, яка була подарована Виконавчим комітетом Шепетівської міської ради.Серед подарованих книг є література  , яка висвітлює проблеми історії періоду Другої світової війни та формуванню історичної пам'яті в Україні про цю подію.

1.Війна. Окупація. Пам'ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції  м. Київ, 27 вересня 2012 року. / упор. Р. Пилявець, В.Яременко. - К : НВЦ Пріоритети, 2012. - 230 с. 
2. Друга світова війна в історичній пам'яті України [Текст] : за матеріалами Українського інституту національної пам'яті / упор. Л.Герасименко, Р.Пмлявець. - Київ-Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2010. - 247 с. : 22 с. іл.
3. Українська Друга світова [Текст] : ма-теріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ( 5 травня 2015 р. , м. Київ) / упор. М. В. Яременко. - К : К.І.С., 2015. - 208 с. 

4.Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії. Вип.1: актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу. Україна напередодні та на початку Другої світової війни ( друга поло-вина 1930-х - червень 1941 року) / упор. Л.Герасименко, Р.Пилявець. - К : Вид-во ім. О.Теліги, 2009. - 56 с.
5.Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії в Українському інституті національної пам'яті. Вип. 4. - Київ : ПП Лисенко М.М., 2010. - 95 с. 
6. Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії. Вип.2. - К : Вид-во ім. О.Теліги, 2009. - 84 с
     Також видання  для виховання молодого покоління українців для забезпечення умов  політико-правової оцінки Голодомору  1932-1933 років в Україні як акту геноциду українського народу: 
1.Голодомор не зламав [Текст] = Holodomor failed to break us. - К : Укр. інститут нац. пам'яті, 2010. - 32 с. іл. - англ. мовою
2.Голодомор 1932-1933 рр : комуністич-ний геноцид в Україні [Текст] = Holodomor 1932-1933 communist genocide in Ukraine. - К : Укр. інститут нац. пам'яті, 2010. - 32 с. - англ. мовою. 
3. Голодомор 1932-1933 років у м. Хар-кові, столиці УСРР [Текст] / упор.: О. С. Гнезділо, Н. В. Лапчинська, І. В. Шуйський. - Х : Оригінал, 2009. - 319 с. : іл. - Ім. покажчик.: с. 305-309

4. Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст] : фотоальбом / Укр. і-т нац. пам'яті; Управління культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін. ; Держ. історико-культур. заповідник "Межибіж". - Тернопіль : Лілея, 2009. - 132 с : кольор. фото. - укр. та англ. мовами. 
 Книги, присвячені українській революції:
1.Солдатенко, Валерій. Революційна доба в Україні 1917-1920 роки [Текст] : логіка пізнання, історичні по-статі, ключові епізоди. 2-ге вид., доп. і пере-роб. / В. Солдатенко. - К : НВЦ Пріоритети, 2012. - 522 с. 
2.Файзулін, Ярослав. Перелоги української революції: Другий Зимовий похід Армії УНР [Текст] / Я. Фай-зулін, В. Скальський. - К : Вид-во ім. О.Теліги, 2008. - 40 с. : іл.
та історії України 21-го століття:
1. Майдан від першої особи [Текст] : ми-стецтво на барикадах. Вип. 2 / упор. Т.Ковтунович, Т.Привалко. - К : К.І.С., 2016. - 304 с. : іл
2. Усна історія російсько-української війни ( 2014-2016 роки) [Текст]. вип.2. 55-а окрема артелерійська бригада / Укр. ін-т національної пам'яті. ; ред. Г. Васильчук. - К : К.І.С., 2016. - 464 с. : іл
 


У лютому 2017 року фонди бібліотеки поповнилися сучасною українською літературою:

1.Бондарук, Ірина. Це коротке довге життя [Текст] : роман / І. Бондарук. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 384 с.
2.Вдовиченко, Галина. Ось відкрита долоня [Текст] : збірка оповідань / Г. Вдовиченко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 208 с. 
3.Вінник, Анастасія.  Коли повертається веселка [Текст] : ро-ман / А. Вінник. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 240 с. 
4.Гнатко, Дарина. Проклята краса [Текст] : роман / Д. Гнатко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 240 с. 
5.  Гук, Юлія.Німа [Текст] : роман / Ю. Гук. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 240 с.
6.  Гуменюк, Надія.Танець білої тополі [Текст] : роман / Н. Гуменюк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 304 с.
7.  Кокотюха, Андрій.Червоний [Текст] : роман / А. Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с. 
8.  Кокотюха, Андрій. Чорний ліс [Текст] : українські хроніки 1943 року / А. Кокотюха. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 304 с.
9.Корній, Дара.Зворотний бік Світів [Текст] : роман / Д. Корній. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с.
10. Лис, Володимир. Діва Млинища [Текст] : роман / В. Лис. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 368 с.
11.Олендій, Леся. Гніздо горлиці [Текст] : роман / Л. Олендій. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 240 с
12.  Печорна, Оксана.Фортеця для серця [Текст] : роман / О. Печорна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 368 с.
13. Смагіна, Марина. Волковиці [Текст] : роман про древню магію Карпат / М. Смагіна. - К : КМ-БУКС, 2016. - 224 с. 
14.Талан, Світлана. Замкнене коло [Текст] : роман / С. Талан. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 320 с. 
15.Талан, Світлана. Оголений нерв [Текст] : роман / С. Талан ; авт. передм. О. Хвостова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 544 с.
16.Талан, Світлана.Повернися дощем [Текст] : роман / С. Талан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 448 с.

Також було придбано книги російською мовою:
1.Алюшина, Татьяна.Чудо Купальской ночи [Текст] : роман / Т. Алюшина. - М : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Ещё раз про любовь. Романы Т. Алюшиной о О. Покровской)
2. Веденская, Татьяна.Гений, или История любви [Текст] : ро-ман / Т. Веденская. - М : Эксмо, 2012. - 320 с. - (В солнечном свете. Проза Т.Веденской). 
3.Гармаш-Роффе, Татьяна.И нет мне прощения [Текст] : роман / Т. Гармаш-Роффе. - М : Эксмо, 2012. - 352 с.
4.Данилова, Анна.Приговоренный к жизни [Текст] : роман / А. Данилова. - М : Эксмо, 2014. - 320 с.
5. Дрёмова, Ольга.Сладкие слёзы [Текст] : роман / О. Дрё-мова. - М : Гелеос, 2008. - 320 с. 
6.Ложкин, Борис. Четвертая республика [Текст] : почему Европе нужна Украина, а Украине - Европа / Б. Ложкин ; при участии В.Федорина. - Харь-ков : Фолио, 2016. - 252 с.
7.Романова, Галина.Ведьма отмщения [Текст] : роман / Г. Романова. - М : Эксмо, 2013. - 352 с. - (Детек-тив-мелодрама Г.Романовой). 
8.Романова, Галина. Кинжал в постели [Текст] : роман / Г. Романова. - М : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Детек-тив-мелодрама Г.Романовой). 
9.Романова, Галина. Семь лепестков зла [Текст] : роман / Г. Романова. - М : Эксмо, 2013. - 320 с. - (Детек-тив-мелодрама Г.Романовой). 

 Також придбано літературу для школярів:
1.Рутківський, В.Г. Джури козака Швайки [Текст] : роман. 1-а книга трилогії "Джури" / В. Г. Рутківський ; худож. М Паленко. - К : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 336 с
2. Рутківський, В.  Джури-Характерники [Текст] : роман. 2-га книга трилогії "Джури" / В. Рутківський ; мал. Паленко М. - К : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 368 с. 
3.Рутківський, В.Г. Джури і підводний човен [Текст] : третій роман трилогії "Джури" / В. Г. Рутківський. - К : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 336 с.
4.Рутківський, В.Джури і Кудлатик [Текст] : четвертий роман тетралогії "Джури козака Швайки": для серед. шк. віку / В. Рутківський ; худож. М.Павленко. - К : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 271 с. 
5.Функе, Корнелія.Чорнильне серце [Текст] : роман. Кн.1 / К. Функе. - Вінниця : Теза, 2016. - 575 с. 

Та інші книги.


У січні 2017 року фонди бібліотеки поповнилися  літературою, одержаною за Державною програмою " Українська книга". Серед якої:


  1.Алексієвич, Світлана.Чорнобильська молитва: хрокіка май-бутнього [Текст] : роман / С. Алексієвич ; пер. О. Забужко. - К : КОМОРА, 2016. - 288 с. - (Державна програма "Українська книга").
2.Артюх, Лідія= Lidia Artiukh. Українська кухня та народні традиції = Ukrainian cuisine and folk tradions [Текст] / Л. Артюх. - К : Новий друк, 2016. - 223 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга"). - англ. мовою.
3.Березовець, Тарас. Анексія: острів Крим [Текст] : хроніки " гібридної війни". 2-ге вид. / Т. Березовець. - К : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 408 с. - (Дер-жавна програма "Українська книга").
4.Йосиф Бокшай. Художник правди. Лю-дина правди [Текст] / упор., вст. ст. Ерфан Ф.; ст. Біксей Л., Чернега-Белла О., Приходько О. та ін. - Ужгород : Карпати, 2016. - 336 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
5.Євангеліє Бучацьке. 12-13 ст. [Текст] : старослов'янською та укр. мовами / Упор. Д Степовик. - К : Дніпро, 2016. - 344 с. - (Дер-жавна програма "Українська книга").
6.Загребельний, Павло.Роксолана [Текст] : роман / П. Загре-бельний. - К : САКЦЕНТ ПЛЮС, 2016. - 704 с. - (Державна програма "Українська книга")
7.Коломійчук, Б. В. В'язниця душі [Текст] : повісті / Б. В. Коломійчук. - Харків : Факт, 2016. - 220 с. - (Державна програма "Українська книга").
8.Куліш, Пантелеймон. Повість про український народ [Текст] / П. Куліш ; авт. вступ. статті та упор. В. Івашків ; пер. Я. Прихода. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 228 с. - (Державна програма "Україн-ська книга")
9.Лойко, Сергій.Аеропорт [Текст] : головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали: роман / С. Лойко. - К : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 373 с. - (Державна програма "Українська книга").
10.Преварська, Марта Іванівна. Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта [Текст] : довідник / М. І. Преварська. - К : Велес, 2016. - 368 с. - (Гордість і слава України.;Державна програма "Українська кни-га").
11.Тріщук, Ольга Володимирівна.Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі [Текст]. 2-ге вид., перероб. та допов. / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. - К : НТУУ "КПІ", 2016. - 163 с. - (Державна програма "Українська кни-га"). - Бібліогр.: с. 159-160.
12. Україна: Литовська доба 1320-1569 [Текст]. - К : Бальтія- Друк, 2016. - 175 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
13.Український характер у кращих творах вітчизняних класиків [Текст]. - Х : СИЦИЯ, 2016. - 384 с. - (Державна програма "Україн-ська книга")
14.Харпен, Марсель Х. Ван. Війни Путіна. Чечня. Грузія. Україна: не-засвоєні уроки минулого [Текст] / М.Х. Ван Харпен. - Харків : Vivat, 2016. - 304 с. - (Дер-жавна програма "Українська книга"). 

 

2016 рік

У грудні фонди бібліотеки поповнилися  літературою, одержаною за Державною програмою " Українська книга".

Серед якої:
1.Авдєєнко, Віктор Анатолійович. Київський патерик. 17 непростих питань української історії [Текст] / В. А. Авдєєнко ; пер. О. Концевич. - Харків : Орбіта, 2016. - 219 с. - (Державна програма "Українська книга").
2. Апостол [Текст] : ілюстрований україн-ськими, давньоруськими та візантійськими іконами / упор. О.Ю.Храмов. - К : Фенікс, 2016. - 400 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
3.Винниченко, Володимир Кирилович. Історія Якимового будинку та інші твори [Текст] : повісті, романи, новели, оповідання, п'єса / В. К. Винниченко ; упор., передм. та прим. В.Панченко. - Львів : Світ, 2016. - 599 с. - (Державна програма "Українська книга").
4.Гончаренко, Семен Устимович. Цікаво про фізику. Теплові явища [Текст] : книга для читання з фізики. 2-ге вид., перероб / С. У. Гончаренко. - К : Україна, 2016. - 239 с. - (Державна програма "Українська книга").
5.Горліс-Горський, Юрій (Лісовський Ю.Ю.). Холодния Яр [Текст] : твори / Ю. Горліс-Горський. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. - 591 с. - (Державна програма "Українська кни-га")
6.Губенко, Олександр. Як виховати генія, або Інвестиція у вашу дитину [книга для батьків, дітей, педагогів та психологів]. 2-ге вид, перероб. і доп. / О. Гу-бенко. - К : Самміт-Книга, 2016. - 132 с : іл. - (Державна програма "Українська книга
7.Дацюк, Галина Іванівна. Янголи Небесної Чоти [Текст] / Г. І. Да-цюк. - Чернівці : Букрек, 2016. - 320 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
8.Дзюба, Іван Михайлович.Тарас Шевченко веред поетів світу [Текст] / І. М. Дзюба. - К : Либідь, 2016. - 424 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
9. Донцов, Дмитро Іванович. Культурологія [Текст] / Д. І. Донцов. - Харків : Бібліоколектор, 2016. - 604 с. - (Дер-жавна програма "Українська книга"
10.Іваничук, Роман Іванович.Четвертий вимір. Шрами на скалі [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. - Харків : Орбіта, 2016. - 447 с. - (Державна програма "Україн-ська книга").
11.Камиш, Маркіян. Прогулянка в Зону ( Оформляндія) [Текст] / М. Камиш. - К : Нора-Друк, 2016. - 128 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
12. Київ [Текст] : історія, архітектура, тра-диції / уклад. О.Друг, Ю.Ференцева. - К : Бальтія- Друк, 2016. - 104 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
13.Князі Вишневецькі [Текст]. - К : Бальтія- Друк, 2016. - 319 с. : іл. - (Державна програма "Українська книга").
14Найдавніша література Шумеру, Ва-вилону, Палестини [Текст] / пер. І.Франко, П.Куліш, І.Нечуй-Левицький  та ін. - Харків : Факт, 2016. - 442 с. - (Державна програма "Українська книга").
15.Пишнюк, Тетяна.Божа Вивірка [Текст] : роман-молитва / Т. Пишнюк. - Чернівці : Букрек, 2016. - 232 с. - (Державна програма "Українська книга").
16. Портняк, Василь.Охоронителі діви [Текст] : новели / В. Портняк. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 192 с. - (Державна програма "Українська книга").
17.Почепцов, Георгій. Сучасні інформаційні війни [Текст]. 2-ге вид., доп. / Г. Почепцов. - К : Києво-Могилянська академія, 2016. - 504 с. - (Дер-жавна програма "Українська книга").
18.Сенцов, Олег. Купите книгу - она смешная [Текст] : ро-ман / О. Сенцов. - Харьков : Фолио, 2016. - 219 с. - (Державна програма "Українська кни-га").
19.Смоленчук, Микола Кузьмич.Смутна доба [Текст] : історичний роман / М. К. Смоленчук. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. - 448 с. - (Державна програма "Україн-ська книга").
20.Стражний, Олександр Сергійович.  Менталітет Майдану [Текст] : хроніка подій - свідчення очевидців: нове видання / О. С. Стражний. - К : Дніпро, 2016. - 192 с. - (Державна програма "Українська книга)

 Та інші.


У листопаді фонди бібліотеки поповнилися  літературою, одержаною за Державною програмою " Українська книга". Серед якої:
1.Бакуменко, Олександр Данилович. Доброзвучна муза [Текст] / О. Д. Баку-менко ; авт. передм. Ю. Ярмиш. - К : Україна, 2016. - 559 с. - (ДП "Українська книга 2016").
2.Гроссман, Давид. З ким би побігати [Текст] : роман / Д. Гроссман ; пер. В. М. Верховень ; худож. В. М. Карасик. - Х : Фоліо, 2016. - 348 с. - (Карта світу) (ДП "Українська книга 2016").
3.Горошко, Степан Іларіонович.Голодомор 1932-1933 рр.  українська гуманітарна катастрофа ХХ століття [Текст] / С. І. Горошко, В. І. Червінський. - К : Україна, 2016. - 180 с. - (ДП "Українська книга 2016").
4.Єшкілєв, Володимир. Богиня і Консультант [Текст] : роман / В. Єшкілєв. - Х : Фоліо, 2016. - 362 с. - (ДП "Українська книга 2016").
5.Желдак, Тимур Анатолійович.Історія чемпіонатів Європи з футболу [Текст] / Т. А. Желдак ; худож. В. М. Карасик. - Х : Фоліо, 2016. - 395 с. - (ДП "Українська кни-га 2016").
6. Історія європейської цивілізації. Близький Схід [Текст] / ред. У. Еко ; пер.: О. В. Сминтин, В. О. Пшоняк, І.В. та ін. Раєвська ; худож. Л. П. Вировець. - Х : Фоліо, 2016. - 1310 с. - (ДП "Українська книга 2016").
7. Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв [Текст] / ред. Л. Івшина. - [Б. м. : б. и.], 2-ге вид., перероб. Видання перше - ве-ресень 2015 року. - 296 с. - (Б-ка газети "День") (ДП "Українська книга 2016").
8. Крим, яким ми його любимо [Текст] : антологія / Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка, Нац. спілка письменників України ; авт. ідеї, впо-рядкув., передм. Л. Б. Тарнашинська. - К : ПУЛЬСАРИ, 2016. - 600 с. : іл. - (ДП "Україн-ська книга 2016").
9. Лапідус, Єнс.Шалені гроші [Текст] : роман / Є. Лапідус ; пер. В. С. Бойко. - Х : Фоліо, 2016. - 607 с. - (ДП "Українська книга 2016").
10.Мрожек, Славомир.Емігранти. Пішки. Портрет [Текст] : п'єси / С. Мрожек ; пер. О.Катаєва, С. Борщевський. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 224 с. - (Колекція театральна) (ДП "Українська книга 2016").
11.Несбьо, Ю.Поліція [Текст] : скандинавський гостро-сюжетний роман / Ю. Несбьо ; пер. М.М.Козлова. - Х : Фоліо, 2016. - 670 с. - (Карта світу) (ДП "Українська книга 2016").
12.Онацький, Євген. Українська мала енциклопедія.  У 4-х томах. Т.1 [Текст] : а-І. 2-ге вид., уточ. / Є. Онацький ; упор. та наук. ред. С.Білокінь. - К : ПУЛЬСАРИ, 2016. - 576 с. - (ДП "Українська книга 2016").
13.Пахор, Борис. Важка весна [Текст] : роман / Б. Пахор. - Х : Фоліо, 2016. - 283 с. - (Карта світу) (ДП "Українська книга 2016").
14.Пилат, Володимир Степанович. Бойовий Гопак і основи захисту Вітчиз-ни [Текст]. перерод. та допов. / В. С. Пилат. - К : Україна, 2016. - 161 с. - (ДП "Українська книга 2016").
15.Пилипенко, Юлія Олесандрівна. Руденька [Текст] : роман / Ю. О. Пили-пенко. - Х : Фоліо, 2016. - 218 с. - (ДП "Україн-ська книга 2016").
16.Роздобудько, Ірен.Оленіада [Текст] : роман / І. Роздобудько. - Х : Фоліо, 2016. - 222 с. - (ДП "Українська книга 2016").
17.1933: "І чого ви ще живі?" [Текст] / упор. Т. Боряк. - Київ : Кліо, 2016. - 720 с. - (ДП "Українська книга 2016"). - Бібліогр.: с. 688-692.
18.Торба, Валентин. Я - свідок. [Текст] : записки з окупованого Луганська. 2-ге вид., перероб. / В. Торба ; ред. Л. Івшина. - К : Українська перс-група, 2016. - 384 с. - (ДП "Українська книга 2016").
19.Чемерис, Валентин Лукич. Аравійська пустеля [Текст] : роман / В. Л. Чемерис. - Х : Фоліо, 2016. - 443 с. - (ДП "Українська книга 2016").
20.Яворівський, Володимир. Марія з полином наприкікці століття [Текст] : роман / В. Яворівський. - Х : Фоліо, 2016. - 203 с. - (ДП "Українська книга 2016").
Та інші.


 У жовтні фонди бібліотеки поповнилися  літературою, одержаною з обмінного фонду Національної Парламентської бібліотеки України.

Серед якої:

1. Аксіоми для нащадків [Текст] : українські імена у світовій науці: зб. нарисів / авт.передм. і упор. О. К. Романчук. - Львів : Львівська істор.-просвіт. організ. "Меморіал", 1992. - 544 с.
2.Базалук, Олег.Корупція в Україні: ментальність прави-телів і доля народу [Текст] : геофілософія України / О. Базалук. - К : МФКО, 2016. - 254 с. - Бібліогр.: с. 245
3.Бондар, Віталій Іванович. Історія олігофренопедагогіки [Текст] : підручник / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. - К : Знання, 2007. - 375 с. 
4.Бутук, Олександр Ілліч.Економічна теорія: тренінг курс [Текст] : навч. посібник / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. - К : Знання, 2007. - 291 с.
5.Варич, Марина Валеріївна. Сьоме пророцтво Семіраміди [Текст] : роман, повість, оповідання / М. В. Варич. - К : Поліграфсервіс, 2015. - 360 с.
6. Гаврилець, Ганна. Засвічу свічу [Текст] : твори для хору / Г. Гаврилець. - К : Музична Україна, 2012. - 280 с
7.Данілов, Олександр Дмитрович. Фінанси у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. / О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський. - К : КНТ, 2008. - 528 с. 
8.Довгаленко, Олена. Усі фарби життя [Текст] : роман / О. Довгаленко. - К : Поліграфсервіс, 2015. - 140 с
9.Єременко, Світлана Федорівна.Терикони під літаком [Текст] : оповідання / С. Ф. Єременко. - К : Поліграфсервіс, 2015. - 252 с. 
10.Єщенко, Марина. Поговори зі мною [Текст] : оповідання / М. Єщенко. - К : Поліграфсервіс, 2015. - 240 с.
11. Зливков, Валерій Лаврентійович. Професійна ідентичність та особистість педагога [Текст] : навч. посібник / В. Л. Злив-ков. - Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2014. - 132 с. 
12.Косян, Марія. Коли в місті N дощить [Текст] : роман / М. Косян. - К : Поліграфсервіс, 2015. - 364 с. 
13.Кримчук, Григорій. Твори. У 3-х томах [Текст] / Т.1: Зустрічі в ойкумені. Птахи. Звірі. Люди: оповідання і повісті. - К : Вид-во ім. О.Теліги, 2013. - 680 с. 
14.Кулаєв, Ю. Ф.Економіка залізничного транспорту [Текст] : навч. посібник. 2-ге вид, перероб. і допов.  / Ю. Ф. Кулаєв. - К : Фенікс, 2012. - 240 с.
15.Курочкін, Олександр.Українці в сім'ї європейській [звичаї, об-ряди, свята] / О. Курочкін. - К : Б-ка українця, 2004. - 247 с. 
16.Лунтовський, Андрій Олегович. Проектування та дослідження комп'ю-терних мереж [Текст] : навч. посібник / А. О. Лунтовський, І. В. Мельник. - К : Ун-т "Україна", 2010. - 361 с. 
17.Мунін, Георгій Благоєвич. Малі готелі: організація роботи та об-слуговування [Текст] : навч. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. / Г. Б. Мунін, О. С. Кри-воносов, З. В. Марциновська ; ред. Н. В. Бар-на. - К : Ун-т "Україна", 2012. - 336 с
18.Павличко, Дмитро Васильович. Твори [Текст] : т.1-10   / Д. В. Павличко. - К : Основи, 2010.
  А також інша література. ( Всього близько 300 примірників)


У серпні фонди бібліотеки поповнилися літературою, одержаною в дарунок від користувачки бібліотекою Хоришко Наталії:

1.Дашвар Люко, (Ірина Чернова.) Молоко з кров"ю [Текст] : роман. Ди-пломант конкурсу романів, кіносценаріїв та п"єс "Коронація слова -2008" / Люко Дашвар. - Х : Клуб сімейного дохвілля, 2016. - 271 с .

2.Дашвар Люко (Ірина Чернова). Покров [Текст] : роман / Дашвар Люко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 384 с.

3.Дашвар Люко (Ірина Чернова).РАЙ. центр [Текст] : роман / Дашвар Люко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 272 с.

4. Дашвар, Люко (Ірина Чернова). Село не люди [Текст] : роман: лауреат конкурсу романів, кіносцанаріїв та п"єс " Ко-ронація слова- 2007" / Люко Дашвар. - Х : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 271 с.

5.Гурницька, Наталія. Мелодія кави у тональності кардамону: історія забороненого кохання [Текст] : роман / Н Гурницька ; авт. передм. О Печорна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 400 с .

6.Лис, Володимир. Графиня [Текст] : роман / В. Лис. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 224 с.

7.Лис, Володимир. Країна гіркої ніжності [Текст] : роман / В. Лис. - Х : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 368 с.

8.Львів. Кава. Любов. [Текст] : збірка / Н. Гурницька, Г. Вдовиченко, Д. та ін. Корній. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 272 с.

9.Мастєрова, Валентина. Смарагд [Текст] : роман / В. Мастєрова. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 288 с.

10.Мастєрова, Валентина. Суча дочка [Текст] : роман / В Мастєрова. - Х : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 240 с.

11.Сирота, Любовь. Припятский синдром [Текст] : роман / Л. Сирота. - Х : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2016. - 224 с.

12.Шкляр, Василь. Тінь сови [Текст] : роман. 2-ге вид. / В. Шкляр. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2015. - 304 с.

13.Шкляр, Василь.Чорне Сонце [Текст] : збірка / В. Шкляр ; худож. М. Пащук. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 304 с.

14. Шкляр, Василь.Маруся [Текст] : роман / В. Шкляр. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 320 с.


У липні фонди бібліотеки поповнилися новою літературою:

1.Безпечний, Іван (1909-1994).Теорія літератури [Текст] / І. Безпечний. - К : Смолоскип, 2009. - 388 с

2.Бердник, Олесь. Золоті Ворота [Текст] : поезія, публіци-стика, інтерв'ю / О. Бердник ; упор. та передм. Г. Бердник. - К : Смолоскип, 2008. - 416 с. - (Всесвіт Олеся Бердника)

3.Драй-Хмара, Оксана.Промінь крізь хмари [Текст] : збірка по-езій / О. Драй-Хмара ; авт. передм. Н. Ксьон-дзик. - К : Смолоскип, 2010. - 96 с.

4.Коцарев, Олег.Неймовірна історія правління Хло-рофітума першого [Текст] : пригодницькі по-відомлення / О. Коцарев. - К : Смолоскип, 2009. - 264 с. - (Вони повертаються).

5.Листопад, Антоніна.Соловки [Текст] : поетична епопея / А. Листопад. - К : Смолоскип, 2009. - 568 с.

6.Някляєв, Володимир. Кін [Текст] : поезії / В. Някляєв ; пер.: П. Вольвач, В. Герасим'юк, Т. Федюк. - К : Смо-лоскип, 2011. - 120 с.

7.Обертас, Олесь. Український самвидав: літературна кри-тика та публіцистика ( 1960-і - початок 1970-х років) [Текст] : монографія / О. Обертас ; авт. передм. М. Коцюбинська ; авт. післям. О. Зінкевич ; Нац. акад. наук України ; ін-т літе-ратури ім. Т.Г.Шевченка. - К : Смолоскип, 2010. - 300 с.

8.Поети Празької школи: Срібні сурми [Текст] : антологія / авт. передм., упор. М. Ільницький. - К : Смолоскип, 2009. - 916 с.

9.Поліщук, Клим (1891-1937).Вибрані твори [Текст] / К. Поліщук. - К : Смолоскип, 2008. - 704 с. - (Розтріляне Від-родження).

10.Пороги: літературно-мистецький і громадсько-політичний самвидавний журнал Дніпропетровськ 1988-1990 рр: вибране [Текст] / упор. Р. Лиша. - К : Смолоскип, 2009. - 624 с

11.Семенко, Михаль (1892-1937).Вибрані твори [Текст] / М. Семенко ; упор. А. Біла. - К : Смолоскип, 2010. - 688 с. - (Розтріляне Відродження)

12.Чорновіл, Вячеслав. Твори. У 10-ти томах. Т.10 [Текст] : статті, виступи, інтерв'ю ( січень 1998- березень 1999 ) / В. Чорновіл. - К : См5лоскип, 2014. - 680 с. - Ім. пок.: с.668-673

13.Шпол, Юліан (Яловий Михайло Омелянович ; 1895-1937). Вибрані твори [Текст] / Ю. Шпол ; авт. передм., упор., прим. та коментарі О. Ушка-лов. - К : Смолоскип, 2007. - 531 с. - (Розт-ріляне Відродження).

14.Шугай, Олександер. Крапля сонця у морі блакитному [Текст] : повість про Андрія Казку / О. Шугай ; Вибрані твори /А.Казка. - К : Смолоскип, 2010. - 664 с. - (Розтріляне Відродження).

15. Шугай, Олександер. Фундація імені Івана Багряного . Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами [Текст] : репортажі, інтерв'ю, ре-флексії, нотатки, рецензії, відгуки, повідом-лення / О. Шугай. - К : Смолоскип, 2015. - 704 с. : 48 л. іл


Також у червні бібліотека отримала в дарунок від товариства "Енергоінвест" біля 30 назв нових книги. Серед них:

1.Багряна, Анна. Дивна така любов [Текст] : роман-соната / А. Багряна. - К : Нора-друк, 2010. - 208 с. - (ПК (Популярні Книжки)).

 

2.Багряна, Анна. Дошкуляка [Текст] : роман / А. Багряна. - К : Нора-друк, 2012. - 216 с. - (ПК (Популярні Книжки)).

3.Байдак, Іван. Рольові ігри [Текст] : оповідання / І. Байдак. - Тернопіль : Крок, 2014. - 143 с.

4.Денисенко, Лариса. Сарабанда банди Сари [Текст] : роман / Л. Денисенко. - К : Нора-друк, 2008. - 240 с. - (ПК (Популярні Книжки)).

5. Деркачова, Ольга. Крамниця щастя та Кавові історії з "Кімбо" [Текст] : роман, оповідання / О. Дер-качова. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 128 с.

6. Іванцова, Міла. Родовий відмінок [Текст] : роман. 2-ге вид. / М. Іванцова. - К : Нора-друк, 2011. - 296 с. - (ПК (Популярні Книжки)).

7.Іздрик, Юрій. Флешка. Дефрагментація. ( видання друге інакше, змінене і доповнене) [Текст] / Ю. Іздрик. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 148 с.

8.Клименко, Люба. Вибрані хіти [Текст] : збірник романів / Л. Клименко. - К : Дуліби, 2014. - 428 с. - ("4Е").

9.Князева, Анна. Перстень Александра Пушкина [Текст] : роман / А. Князева. - М : "Э", 2015. - 320 с. - (Детектив с таинственной историей).

10.Криштальський, Андрій. Чорноморець, матінко [Текст] : роман-дилогія / А. Криштальський. - Харків : Книж-ковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 320 с.

11. Лівін, Марк. Життя та інша хімія [Текст] : роман / М. Лівін. - Тернопіль : Крок, 2014. - 127 с.

12. Мастєрова, Валентина. Смарагд [Текст] : роман / В. Мастєрова. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 288 с.

13.Роздобудько, Ірен. Гра в пацьорки [Текст] : оповідання / І. Роздобудько. - К : Нора-друк, 2012. - 240 с.

14.Теревені аж до ранку [Текст] : збірка оповідань. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 160 с.

15.Хімич, Марія. Байстрючка [Текст] : роман / М. Хімич. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 224 с.

16.Черен, Лілія. Марта [Текст] : роман / Л. Черен. - К : Дуліби, 2014. - 254 с. - ("4Е").

17.Чупа, Олексій. Бомжі Донбасу ( Homo Profugos) [Текст] / О. Чупа. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 148 с.

Та інші книги українських та зарубіжних письменників.

У травні бібліотека отримала книги в подарунок від користувачів:

1.Головачев, Василий.Магацитлы [Текст] : роман / В. Голова-чев. - М : Эксмо, 2008. - 336 с. - (Грандмастер)

2.Дяченко, Марина.Скрут [Текст] : роман / М. Дяченко, С. С. Дяченко. - М : Эксмо, 2008. - 448 с. - (Стрела Времени).

3.Екатерина ( Киевская) (схимон.). Откровенный разговор [Текст] : духовная правда о человеческой душе: проповеди, стихотворения / Екатерина ( Киевская) ; авт. стихов Т. Майданович. - К : Криниця, 2014. - 128 с

4.Касслер, Клайв.Атлантида: приключения Дирка Питта [Текст] : фантастич. роман / К. Касслер ; пер. А. Дубова ; худож. В. Федоров. - М : Альфа-книга, 2003. - 555 с. : ил.

5."Київський Патріархат - помісна Українська Православна Церква" [Текст] : історико-каноеічна декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. - К : ВВ Укр. Православної Церкви, 2004. - 167 с.

6.Коваль, Микола Іванович. Стоптані світи [Текст] : поезії / М. І. Ко-валь. - Хмельницький : МД, 2002. - 127 с.

7.Мілімук, Світлана.Афганістан в душі палає [Текст] : вірші / С. Мілімук. - Хмельницький, 2012. - 120 с.

8.Моісєєнко, Ігор.Сектор обстрілу - " Аісти" [Текст] : роман / І. Моісєєнко. - К : Криниця, 2010. - 383 с. : іл.

9.Пацлаф, Райнер.Застывший взгляд [Текст] : физиологи-ческое воздействие телевидения на развитие детей / Р. Пацлаф. - М : evidentis, 2003. - 224 с.

10.Ривера, Луис.Слёзы звёзд [Текст] : притчи / Л. Ривера. - СПб : Невский проспект, 2005. - 256 с. - (Эзотерический роман)

11.Секлитова, Лариса Александровна.Мудрость в афоризмах [Текст] : расши-ряя границы познания. 6-е изд. / Л. А. Секли-това, Л. Л. Стрельникова. - М : Амрита, 2015. - 208 с. - (Эзотерика в афоризмах).

12.Секлитова, Лариса Александровна. Свобода и неизбежность [Текст]. 5-е изд. / Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова. - М : Амрита, 2013. - 144 с. - (Развитие Души).

13. Секлитова, Лариса Александровна.Человек эпохи Водолея [Текст] : контак-ты с Высшим Космическим Разумом. 10-е изд. / Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова. - М : Свет, 2016. - 320 с. - (Развитие Души).

14.Смолі, Гері.Пізнай свого чоловіка [Текст] / Г. Смолі ; пер. Н. Щиглевська. - Львів : Свічадо, 2008. - 168 с.

15.Смолі, Гері.Пізнай свою дружину [Текст] / Г. Смолі ; пер. Н. Щиглевська. - Львів : Свічадо, 2005. - 160 с.

16.Червонописький, Сергій Васильович. Історіографія війни в Афганістані (25 грудня 1979 - 15 лютого 1989 рр) [Текст] / С. В. Червонописький, А. А. Костиря. - К : Медінформ, 2006. - 92 с. - Бібліогр.: с. 50-74

Та інші.<