В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, формування інформаційного суспільства як у світі, так і в Україні, поняття «е-урядування» уже не є цілком новим і невідомим, як це було кілька років тому.Саме явище «е-урядування» об'єднує у собі як мінімум дві складові - внутрішню «урядову»інформаційну інфраструктуру, аналог корпоративної мережі, та зовнішню інформаційну інфраструктуру, що взаємодіє з фізичними та юридичними особами.
Публічні бібліотеки сьогодні є мостом між владою і  громадою.
Наслідки впровадження е-урядування:

 • відкритість та прозорість діяльності публічної адміністрації;
 • економія часових та матеріальних ресурсів; підвищення якості надання адміністративних послуг.
 • забезпечення доступу до публічної інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій;
 • звільнення службовців від рутинної роботи;
 • деперсоніфікація взаємовідносин громадян, представників бізнесу у взаєминах з державними чиновниками;
 • створення єдиного "пункту контакту” громадян з державними структурами;
 • можливість цілодобового отримання адміністративних послуг;
 • підвищення рівня демократизації суспільства;

Таким чином, бачимо, що е-урядування здатне змінити саму природу влади, зробити її більш прозорою та підконтрольною громадськості. Е-урядування створює умови для нормального розвитку бізнесу, покращення інвестиційного клімату, зростання економіки, а також забезпечує реальну участь громадян у політичних процесах.


Як наслідок, е-урядування забезпечить, перш за все, прозорість роботи державного апарату, знизить, якщо не ліквідує, залежність особи від свавілля чиновника, а отже – виступатиме ефективним засобом попередження корупції.
 
Е-урядування буде спрямоване на вирішення основних актуальних політичних, економічних і соціальних завдань держави і забезпечувати:

 • реалізацію права громадян на доступ до відкритої публічної інформації;
 • доведення до громадськості об'єктивної і достовірної інформації про діяльність органів державної влади, що зміцнює довіру до держави та її політики;
 • взаємодію і постійний діалог держави з громадянами й громадськими інститутами, а також необхідний рівень суспільного контролю за діяльністю органів влади;
 • об'єднання інформаційних ресурсів і послуг органів влади з метою зміцнення загальнонаціонального інформаційного простору;
 • удосконалення публічної адміністрації, оптимізацію структури державного апарату, зниження фінансових і матеріальних витрат на його утримання, поетапне переведення частини адміністративних послуг, що мають вартісне вираження, у систему адміністративних електронних послуг, що відповідає реальним потребам населення;

Переваги е-урядування:

 1. прозорість та відкритість публічної адміністрації, прийняття прозорих рішень, завдяки чому громадяни мають можливість отримувати достовірну, точну та оперативну інформацію про діяльність органів влади, а відтак – брати участь у прийнятті ними відповідних рішень; 
 2. економія матеріальних і часових ресурсів; 
 3. оптимізація корпоративного управління (скорочувати витрати на здійснення будь-яких операцій, підвищувати якість роботи з клієнтом тощо); 
 4. підвищення якості надання адміністративних послуг; 
 5. підвищення ефективності публічної адміністрації завдяки ефективнішому витрачанню бюджетних коштів, скороченню витрат на утримання державного апарату, якісному наданню адміністративних послуг.