"Витоки"


 

Творчий клуб за інтересами «Витоки» створений при Шепетівській ЦРБ. Цей клуб об’єднав різних за віком людей із спільними інтересами. Клуб працює на добровільній основі за чітко визначеним планом конкретних дій. Клуб не є політичним. В його основі є глибоке вивчення, збереження та відродження традицій нашого краю, розвиток творчих здібностей, поєднання зусиль для добрих і корисних справ.

Клуб «Витоки» здійснює свою діяльність не тільки в межах Шепетівській ЦРБ, але й в межах району. Членство в клубі не обмежується віком, соціальним положенням, відношенням до релігій.

Вищим органом самоврядування в клубі є Рада клубу.

Мета клубу:

Популяризація літератури про рідний край: його минуле і сучасне, про історичні події і постаті, які жили і живуть, працюють і возвеличують нашу країну і Шепетівщину; проведення різноманітних заходів за участю цікавих людей краю.

 • Членом клубу може бути кожна людина, яка має не байдуже ставлення до бібліотеки, цікавиться історією рідного краю, його традиціями
 • Прийом в члени клубу проводиться рішенням засідання ради клубу при бажанні виступаючого

 • Брати участь у роботі клубу
 • Виконувати рішення клубу
 • Активно пропагувати клуб і залучати до роботи в ньому інших товаришів

 • Виступати на засіданнях клубу з оглядами обміну думок
 • Першочергово користуватися новинками фонду
 • Обирати і бути обраним в керівні органи клубу

 • Проведення засідань з популяризації краєзнавчої літератури, а також збереження та поширення традицій краю
 • Організація та проведення зустрічей з цікавими людьми, поетами, старожилами
 • Організація книжково-ілюстративних виставок за темами засідань
 • Сприяння в проведенні змістовного дозвілля членів клубу
 • Форми роботи клубу:

Проводяться літературно-мистецькі свята, вечори поезій, патріотичні читання, презентації збірок, зустрічі з цікавими людьми, тощо.


2.Новохацька Алла Василівна – науковий працівник музею М.Островського.

3. Царик Олександр Павлович – член національної спілки журналістів України.

4. Курганська Людмила Василівна – вчитель історії школи гімназії.

5. Юхимович Лідія Денисівна – науковий працівник краєзнавчого музею